Inicjatywa „Tradycyjna Gęsina Wiejska”

Celem inicjatywy realizowanej przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest upowszechnianie przyzagrodowego chowu gęsi i wytwarzania produktów z gęsiny.

Z powodu następstw gospodarczych pandemii wywołanej przez koronawirusa, niezwykle ważne jest zapewnienie samozaopatrzenia i dodatkowych źródeł dochodu wiejskich gospodarstw domowych. Takim źródłem może stać się chów gęsi i wytwarzanie tradycyjnych produktów z gęsiny, której popularność jako doskonałego pod względem żywieniowym produktu stale rośnie, a bogata tradycja kulinarna i zwyczaje związane z chowem gęsi tworzą ważny element kultury wsi polskiej.

Inicjatywa  adresowana jest do Kół Gospodyń Wiejskich i rolników indywidualnych z obszaru Kujaw i północnego Mazowsza, zainteresowanych przyzagrodowym chowem gęsi oraz produkcją gęsiny, produktów gęsich oraz ich zbytem.  

Inicjatywa jest nieodpłatna. Organizatorzy oferują:

  • wiedzę na temat zasad i korzyści związanych z przyzagrodowym chowem gęsi,
  • wsparcie szkoleniowe w zakresie chowu przyzagrodowego  gęsi, przetwarzania gęsiny i przygotowywania potraw oraz produktów gęsich,
  • dostęp do standardu chowu gęsi i zasad ich żywienia,
  • wsparcie w zakresie sprzedaży i zbytu gęsi i produktów gęsich.

 

Więcej o inicjatywie: TUTAJ

Źródło: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi