Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

W okresie wakacyjnym możliwe będzie organizowanie obozów, kolonii i półkolonii na wsi przy zachowaniu szczególnych warunków bezpieczeństwa sanitarnego. Główny Inspektor Sanitarny wydal w tej sprawie wytyczne.

Celem wdrażanych procedur jest zmniejszenie ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku. Wytyczne składają się z czterech części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

Gospodarstwa agroturystyczne i zagrody edukacyjne organizujące pobyty wypoczynkowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży powinny zwrócić szczególną uwagę na limity dotyczące zakwaterowania i wyżywienia.
Grupa uczestników musi liczyć do 12 osób w przypadku dzieci do 10. roku życia i do 14 osób, w przypadku dzieci powyżej 10. roku życia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2  na 1 osobę.  Podczas posiłków powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 mna 1 osobę.

Pełny tekst wytycznych dostępny: TUTAJ

Źródło: www.gov.pl