Wytyczne dla campingów

Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Polską Federacją Campingu i Caravaningu opracowały wytyczne dotyczące funkcjonowania campingów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Celem przyjętych procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz minimalizowanie ryzyka zakażenia coronawirusem pracowników obsługi oraz turystów. Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie  zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi.
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ turysty/ klienta zakażenia koronawirusem.

Wytyczne wskazują między innymi na ograniczenie liczby kontaktów na terenie campingu w danym przedziale czasowym oraz opisują  kompleksowe działania przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych jako kempingi (campingi) uznaje się obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych. Kempingi podlegają zaszeregowaniu i czterostopniowej kategoryzacji przez marszałka właściwego terytorialnie województwa. Z kolei pola biwakowe to obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, których zaszeregowanie i ewidencja należy do kompetencji wójta właściwego ze względu na miejsce ich położenia.

Pełny tekst wytycznych: TUTAJ