Preferencyjne kredyty obrotowe z gwarancją spłaty dla rolników

Banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będą udzielały preferencyjnych kredytów obrotowych producentom rolnym i podmiotom prowadzącym przetwórstwo rolno-spożywcze w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Dopłaty do oprocentowania i gwarancje spłaty kredytów obrotowych będą finansowane z Funduszu Gwarancji Rolnych, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kredyty obrotowe charakteryzują się:

  • 2% dopłatą do oprocentowania - dopłaty do oprocentowania kredytów będą stosowane przez 12 miesięcy od podpisania umowy kredytowej, w dalszych okresach spłaty kredytu pełne oprocentowanie będzie płacone przez kredytobiorcę.
  • gwarancją spłaty przez maksymalny okres:

- 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu odnawialnego;

- 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu nieodnawialnego.

Kredyty będą udzielane do 31 grudnia 2020 r.

Dodatkowo kredyt preferencyjny można uzyskać także w ARiMR, o czym pisaliśmy TUTAJ

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo