„Polska Wieś – Dziedzictwo i Przyszłość” - konkurs na prace naukowe i regionalne

Konkurs kierowany jest do osób, którym bliskie są idee pozwalające zachować i promować dorobek materialny oraz duchowy polskiej wsi. Celem konkursu jest zachowanie i rozwój wiejskiej tożsamości,  próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: „czym jest / może być wieś?” i promowania jej dziedzictwa – zarówno kulturowego, jak i materialnego.  Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

  • Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  • Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 r.

Szczegóły wraz z formularzem rejestracyjnym, znajdziemy u źródła informacji TUTAJ 

 

Źródło: KSOW