Gospodynią być!

Trwająca pandemia unaoczniła, że koła gospodyń wiejskich są w stanie szybko i skutecznie adaptować się do nowych warunków funkcjonowania. Przedstawicielki oraz przedstawiciele kół, pomimo trudnej sytuacji, coraz częściej reprezentują swoje lokalne społeczności na wydarzeniach lub w konkursach na terenie całego kraju.  

Koła Gospodyń Wiejskich są adresatem projektu pn. Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II realizowanego przez Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund w partnerstwie z Polską Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Realizacja projektu rozpoczyna się w dniu 01 maja 2020 r. i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Czym jest rumpuć? Gdzie sprzedawać sery Honoraty? Kiedy powstał pierwszy fafernuch? Pytania te, choć brzmieć mogą egzotycznie, dotyczą jednak wyrobów silnie związanych z naszym dziedzictwem kulinarnym oraz kulturą kulinarną, która — tak opowieścią, jak i produktem, zdobywa coraz większą popularność, coraz szersze kręgi zataczając przy i na — stołach świata. O tym właśnie, między innymi — były warsztaty online dla kół gospodyń wiejskich, odbywające się w ramach projektu w ostatnim tygodniu maja. Ich uczestnicy nauczyli się tego jak wyszukiwać lokalne, regionalne i tradycyjne produkty, jak je identyfikować, jak trafić z nimi bezpośrednio do odbiorcy a także, najważniejsze — jaką wartość stanowić mogą na rynku krajowym oraz międzynarodowym, jeśli tylko ich twórca trzymał się będzie określonych na szkoleniach reguł. Poza tym, uczestnikom dano także możliwość aktywnego udziału w wydarzeniu, co zaowocowało wymianą doświadczeń między nimi i stworzyło przestrzeń do zaprezentowania swojej własnej działalności, otwierając tym samym pole do kolejnych rozmów — wspólnego szukania rozwiązań, okazji oraz wyzwań, czekających na koła gospodyń wiejskich.

Osoby zainteresowane projektem znajdą pełny opis TUTAJ i materiały szkoleniowe TUTAJ 


Źródło: ksow.pl