Europa przyszłości

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to cykl wydarzeń  online  stanowiących publiczne forum debaty z obywatelami na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią Europejską. Konferencja została oficjalnie zainaugurowana 9 maja 2021 r a płynące z niej wskazówki w sprawie przyszłości Europy mają być gotowe wiosną 2022 r. 

Konferencja, podejmując szerokie spektrum problemów i wyzwań społeczno-gospodarczych, może być bardzo dobrą okazją do dyskusji na temat rozwoju i przyszłości obszarów wiejskich w UE oraz ich mieszkańców.

Podstawowym narzędziem Konferencji jest platforma cyfrowa, uruchomiona pod adresem https://futureu.europa.eu/. Dostarczająca bieżących informacji o prowadzonych pracach i wyrażonych opiniach. Platforma oferuje również narzędzia informatyczne dla organizatorów wydarzeń krajowych. Dodatkowo umożliwi obywatelom i innym interesariuszom wyszukiwanie wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć.

Udział może wziąć każdy obywatel, a także krajowe, regionalne i lokalne władze oraz wszelkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

 • podzielenie się swoimi pomysłami,
 • udział w organizowanym wydarzeniu,
 • zorganizowanie wydarzenia.

Obszary tematyczne, w ramach których prowadzone będą dyskusje na platformie, to:

 • zmiany klimatu i środowisko;
 • zdrowie;
 • zatrudnienie i gospodarka;
 • transformacja cyfrowa;
 • wolności i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;
 • migracje;
 • edukacja, kultura, młodzież i sport;
 • międzynarodowa rola UE;
 • demokracja europejska;​​​​

 

Źródło: https://futureu.europa.eu/