Badanie „Moja sytuacja w czasie koronawirusa”

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, realizowany jest projekt badawczy, w którym analizowana jest kwestia, jak pandemia wpłynęła na życie: rodzinne, zawodowe, społeczne Polaków ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi i rolników.
Dostępny jest już raport z badań prowadzonych w roku 2020. Aktualnie trwa kolejny etap badań, w którym zainteresowane osoby mogą wziąć udział wypełniając ankietę on-line.

Aktualnie zakończył się III etap badań, które odbywały się w dniach 9-15 kwietnia, 16-24 czerwca oraz 21-30 września 2020 roku.
Głównym celem prowadzonych badań było rozpoznanie sytuacji społeczno-ekonomicznej Polek i Polaków w okresie pandemii koronawirusa, a zwłaszcza uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy ankietowani mają poczucie pogarszania się ich sytuacji dochodowej w badanym okresie, czy obawiają się ubóstwa oraz czy mają poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Celem dodatkowym badań było również rozpoznanie, jakie są przyjmowane postawy i zachowania ludności oraz identyfikacja sposobów radzenia sobie z aktualną sytuacją wynikającą z kumulacji różnych wymiarów ekskluzji. W efekcie zamierzonego powtarzania badań celem dodatkowym było również zaobserwowanie zmian, jakie zachodzą na poszczególnych etapach pandemii.
Podsumowaniem badań jest Raport końcowy z badań pt. "Moja sytuacja w okresie koronawirusa" (do pobrania tutaj).
Jednocześnie trwa kolejny etap badań, a osoby które chciałby wziąć udział w ankiecie, mogą to zrobić za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj(link).


Źródło: IRWiR PAN