"Polska Wieś Smakuje" - konkurs

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. W konkursie mogą wziąć udział rolnicy indywidualni i Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Konkurs jest organizowany w ramach operacji pn. “Tradycyjne praktyki kulinarne szansą dla współczesnych wiejskich gospodarstw domowych”, realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ze środków PROW 2014-2020.

Zgłoszenie konkursowe powinno wpisywać się w jedną z pięciu kategorii konkursowych:

  1. Kiszonki z warzyw i owoców
  2. Zupy
  3. Potrawy jarskie - danie główne
  4. Potrawy z drobiu i ryb - danie główne
  5. Potrawy świąteczne

Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną praktykę kulinarną w danej kategorii i nie więcej niż trzy w różnych kategoriach.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia konkursowego na formularzu, wraz z dołączonymi zdjęciami lub filmem, na którym widnieje potrawa, a także recepturą na jej wykonanie.

Pośrednikiem udziału w konkursie może być ośrodek doradztwa rolniczego, urząd gminy lub Lokalna Grupa Działania, na obszarze działalności których dana tradycja kulinarna jest praktykowana, oczywiście za zgodą zgłaszających.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 16-go grudnia 2020 roku.

Główną nagrodą konkursową za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii jest nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł oraz dyplom. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest 600 zł oraz dyplom, a za zajęcie trzeciego miejsca 400 zł oraz dyplom.

Szczegóły dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem i Formularzem zgłoszeniowym znajdują się tutaj

 

Źródło: www.nikidw.edu.pl