Projekt edukacyjny CyberMocn@ Szkoła

Fundacja Citibank Handlowy uruchomiła wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli prowadzących zdalne nauczanie.

Nasilenie się pandemii koronawirusa wymusza na coraz większej liczbie nauczycieli powrót do nauczania zdalnego. Jest to wyzwanie zarówno dla pedagogów, jak i rodziców oraz uczniów. Doświadczenia zebrane w zeszłym roku szkolnym pozwoliły im przygotować się na drugą falę epidemii, ale nauczanie zdalne cały czas jest wyzwaniem – technologicznym, metodycznym, społecznym.

Fundacja Citibank Handlowy postanowiła wesprzeć środowiska szkolne w realizowaniu edukacji online. Nauczyciele, wychowawcy oraz szkolni pedagodzy mogą wziąć udział w cyklu bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących:

  • Oprogramowania do zdalnego nauczania,
  • Bezpieczeństwa w Internecie,
  • Sposoby efektywnej komunikacji z rodzicami.

Szczególnym wsparcie zostaną objęci nauczyciele języków obcych, którym dedykowany będzie jeden z modułów szkolenia. Spotkania organizowane przez Fundację będą odbywać się od października bieżącego roku do kwietnia 2021 r. Warto wspomnieć, że uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, co może być dodatkową korzyścią dla nauczycieli przygotowujących się do awansu zawodowego.

Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie Citibank: www.citibank.pl