Stypendia pomostowe – rekrutacja on-line

Znany jest już termin rekrutacji do XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów ze wsi i małych miejscowości,  którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Aplikacja on-line do składania wniosków będzie aktywna od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00  na www.stypendia-pomostowe.pl.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni ponadto spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie są wypłacane przez 10 miesięcy. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

Realizatorem Programu Stypendiów Pomostowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Szczegóły TUTAJ