"Polska Wieś Smakuje" - konkurs

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. W konkursie mogą wziąć udział rolnicy indywidualni i Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Konkurs jest organizowany w ramach operacji pn. “Tradycyjne praktyki kulinarne szansą dla współczesnych wiejskich gospodarstw domowych”, realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ze środków PROW 2014-2020.

Czytaj więcej: "Polska Wieś Smakuje" - konkurs