Wnioski o dodatek osłonowy- pierwszy termin do 31 stycznia 2022

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek przysługuje  gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Uprawnione osoby składają wnioski do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Czytaj więcej: Wnioski o dodatek osłonowy- pierwszy termin do 31 stycznia 2022

Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

W związku z obowiązkową10-dniową kwarantanną przy przekraczaniu granicy państwowej, osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Czytaj więcej: Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

Zasady podróży do Polski z zagranicy

Od 24 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku obowiązuje 10-dniowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających lub powracających do Polski. Z kwarantanny niezależnie od kierunku zwolnione są osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19, ozdrowieńcy, którzy przebyli chorobę w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a także dzieci poniżej 12 roku życia podróżujące pod opieką dorosłych zaszczepionych (min. 14 dni od podania pełnej dawki). W przypadku podróży z krajów Unii Europejskiej i EFTA zwolnione są także dzieci poniżej 12 roku życia podróżujące z rodzicami posiadającymi negatywny wynik testu. 

Czytaj więcej: Zasady podróży do Polski z zagranicy