Zaliczki na podatek i ubezpieczenie KRUS bez zmian

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że pobieranie zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających wypłacanych w roku 2021 będzie odbywało się na takich samych zasadach, jak w roku poprzednim.

Czytaj więcej: Zaliczki na podatek i ubezpieczenie KRUS bez zmian