Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na mocy którego dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie  przysługiwał do 25 czerwca br. rodzicom i opiekunom ubezpieczonym w ZUS i KRUS.   Nie zmieniają się zasady przyznawania zasiłku – świadczenie przysługuje w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Czytaj więcej: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca