Od marca łagodniejsze zasady bezpieczeństwa

Od 1 marca obowiązują łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Brak limitu osób w sklepach, restauracjach i ponowne otwarcie klubów i dyskotek.  Zniesiono większość obostrzeń, a zostały te, które są konieczne.

Od 1 marca br. zniesiono niektóre zasady bezpieczeństwa, które obowiązywały do tej pory.  Przestały obowiązywać m.in. wszystkie limity osób – w tym w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez. Ponownie otwarte są dyskoteki, kluby i inne miejsca udostępnione do tańczenia.

W dalszym ciągu musimy przestrzegać niektórych obostrzeń: 

  • Zakrywanie nosa i ust za pomocą maseczki w przestrzeniach zamkniętych

Maseczka obowiązuje w takich miejscach jak autobus, sklep czy kino. Obecnie nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty i szaliki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

  • Izolacja w przypadku zakażenia COVID-19

Izolacja to odosobnienie osoby zakażonej COVID-19 z pozytywnym wynikiem testu. Izolacja trwa 7 dni, jeżeli nie wystąpiły objawy COVID-19. Lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli stan zdrowia będzie tego wymagał. Inne zasady izolacji obowiązują dla osób wykonujących zawód medyczny, żołnierzy i funkcjonariuszy. Dla tych grup zawodowych izolacja trwa: 7 dni (od dnia uzyskania  pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2) lub 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny).

  • Kwarantanna dla współdomownika osoby zakażonej COVID-19

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, z powodu ryzyka zakażenia. Takie ryzyko istnieje, dla osób mieszkających z osobą, która jest zakażona koronawirusem. Kwarantanna trwa tyle, ile izolacja   współdomownika.

Osoby, które zakończyły izolację lub hospitalizację nie zostaną objęte kwarantanną z powodu zamieszkiwania z osobą objętą izolacją przez 30 dni od zakończenia choroby. Osoby zaszczepione są zwolnione z kwarantanny jeśli uzyskały negatywny wynik testu lub mogą zostać zwolnione z kwarantanny w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu po zakończeniu izolacji osoby, z którą zamieszkują.

  • Kwarantanna przyjazdowa (dla osób bez ważnego UCC)

Kwarantanna obowiązuję po powrocie  z zagranicy tylko w sytuacji braku UCC i trwa 7 dni.


Więcej i źródło informacji  TUTAJ