Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów od 1 lutego

W związku ze na wzrostem fali zachorowań na COVID-19 i wprowadzeniem nauki zdalnej, rodzicom i opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 lutego do 27 lutego 2022 roku.

Zasiłek przysługuje:

  • przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem w szkołach podstawowych (klasy V-VIII) i ponadpodstawowych, w tym  szkołach podstawowych specjalnych (klasy V-VIII), a także w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,
  • przez okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8 w przypadku zamknięcia lub ograniczenia funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • przez okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub dorosłym niepełnosprawnym w przypadku zamknięcia lub ograniczenia funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi rodzic może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej, bo np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

 

Źródło i informacji dla ubezpieczonych w ZUS TUTAJ

Źródło i informacji dla ubezpieczonych w KRUS TUTAJ