Czasowa obniżka podatku VAT i niższe ceny wybranych produktów

Od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku obwiązują niższe stawki VAT na żywność, nawozy, paliwo i gaz. Dzięki nowelizacji ustawy o VAT do zera spada podatek na żywność i napoje objęte dotychczas stawką 5% oraz na gaz z dotychczasowych 8%. Z kolei do 8% z 23% obniżony został VAT na paliwa silnikowe.   

Zgodnie z ustawą 0% stawka VAT obejmuje:

  • podstawowe produkty żywnościowe i napojeopodatkowane dotychczas stawką 5%, czyli mięso i ryby oraz przetwory z nich; produkty mleczarskie; warzywa i owoce i przetwory z nich; zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze; niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne),
  • wybrane diety w obrocie farmaceutycznym,
  • nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i innych środków wspomagających produkcję rolniczą,
  • gaz ziemny.

Do 8% (z 23%) obniżony został podatek VAT na:

  • paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę,

DD 5% (z 8%) zmniejszono VAT na energię cieplną.

W przypadku energii elektrycznej utrzymana została obniżona wcześniej stawka podatku w wysokości 5%.

Powyższe zmiany są elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. 2022 poz. 196

 

Źródło: www.gov.pl