Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

W związku z obowiązkową10-dniową kwarantanną przy przekraczaniu granicy państwowej, osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Świadczenie przysługuje:

  • pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
  • zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
  • osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

Więcej informacji i wzory dokumentów do pobrania TUTAJ  

 

Źródło: www.gov.pl