Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 11 kwietnia 2021

W związku z pandemią COVID-19 rodzice i opiekunowie są uprawnieni do dodatkowego zasiłku na opiekę nad dziećmi do lat 8 oraz dziećmi niepełnosprawnymi do 24 lat. Okres wypłaty zasiłku, zarówno dla ubezpieczonych w ZUS, jak w KRUS obowiązuje do 11 kwietnia br.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje:

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek dotyczy:

 • rodziców dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonych rodziców dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodziców lub opiekunów osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.


Źródło: www.gov.pl