Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 31 stycznia 2021

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 31 stycznia 2021 na dotychczas obowiązujących zasadach.  

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje:

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek dotyczy:

 • rodziców dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonych rodziców dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodziców lub opiekunów osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina