Zasiłek dla opiekunów osób w kwarantannie i izolacji domowej

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje osobom, które nie mogą wykonywać pracy zarobkowej z powodu konieczności osobistej opieki nad dzieckiem  lub członkiem rodziny poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Właściwe rozporządzenie Rady Ministrów weszło w życie od 3 listopada 2020 roku.

Dotyczy zasiłku opiekuńczego przysługującego ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat
  • innym chorym członkiem rodziny
  • chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat.

Podstawą do jego wypłaty jest złożenie przez osobę ubezpieczoną wniosku o konieczność opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, którzy zostali poddani obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.  

Szczegółowe informacje o świadczeniach przysługującym osobom przebywającym na kwarantannie lub w izolacji oraz ich opiekunom TUTAJ 

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1931)