Zasady zlecania testów na koronawirusa

Ministerstwo Zdrowia opublikowało algorytmy postępowania dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) m.in. w sytuacji gdy zgłosi się do niego pacjent z objawami charakterystycznymi dla COVID-19. Sześć opublikowanych schematów opisuje różne sytuacje, w których mogą się znaleźć lekarz i pacjent. Prezentowane algorytmy pokazują ścieżki postępowania z pacjentem zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i na innych poziomach opieki. 

Schematy dotyczą sytuacji, gdyacjent jest samodzielny i niesamodzielny oraz gdy ma objawy charakterystyczne dla COVID-19 takie jak: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku lub gdy nie wystąpią wszystkie te objawy naraz, ale ma infekcję.

Opracowane ścieżki postępowania:

  1. Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocą gabinet.gov.pl – pacjent samodzielny spełniający kryteria: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.
  2. Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ – pacjent niesamodzielny spełniający kryteria: gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.
  3. Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocą gabinet.gov.pl – pacjent samodzielny z objawami infekcji niespełniający kryteriów zlecenia testu podczas teleporady (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku).
  4. Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ za pomocą gabinet.gov.pl – pacjent niesamodzielny z objawami infekcji niespełniający kryteriów zlecenia testu podczas teleporady (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku).
  5. Ścieżka postępowania dla pacjenta z łagodnymi objawami lub pacjenta bezobjawowego z rozpoznanym COVID-19 - pacjent samodzielny oczekujący w domu na wynik testu zleconego przez POZ.
  6. Ścieżka postępowania dla pacjenta z łagodnymi objawami lub pacjenta bezobjawowego z rozpoznanym COVID-19 - pacjent niesamodzielny oczekujący w domu na wynik testu zleconego przez POZ.

Więcej informacji tutaj

Źródło: www.gov.pl