Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wraca od września

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego i trwającym stanem epidemii, od 1 września 2020 roku przywrócono prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów  w sytuacji zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września 2020 roku  i w razie konieczności może zostać wydłużony.

Nie zmieniają się zasady korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego stosowane od początku stanu epidemii.  I tak, w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek zasiłek przysługuje:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
    • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
    • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  www.gov.pl/rodzina