Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26.07.2020

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 lipca  2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów przysługuje od 25 maja 2020 r. do 26 lipca 2020 r. świadczenie obejmuje zarówno ubezpieczonych w ZUS i KRUS.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat ośmiu oraz rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych do 24 roku życia.  Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Ustawa zakłada, że ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w dwóch przypadkach:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 12 lipca 2020 roku.

 Wnioski należy składać do:

Podstawa prawna:

Szczegółowe informacje o świadczeniach TUTAJ

Źródło: www.zus.pl