Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26.07.2020

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 lipca  2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów przysługuje od 25 maja 2020 r. do 26 lipca 2020 r. świadczenie obejmuje zarówno ubezpieczonych w ZUS i KRUS.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat ośmiu oraz rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych do 24 roku życia.  Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Ustawa zakłada, że ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w dwóch przypadkach:

  • z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19,
  • w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem (np. ze względów bezpieczeństwa nie decyduje się aby dziecko uczęszczało do tych placówek)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 12 lipca 2020 roku.

 Wnioski należy składać do:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
  • płatników składek (pracodawców, zleceniodawców).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086).
  • Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1231).

Szczegółowe informacje o świadczeniach TUTAJ

Źródło: www.zus.pl