Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony do 28.06.2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom dzieci w wieku do lat ośmiu. Zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym uchwalone przez Sejm w ustawie z dnia 4 czerwca 2020 roku.

Ustawa zakłada, że ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w dwóch przypadkach:

  • z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19,
  • w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem (np. ze względów bezpieczeństwa nie decyduje się aby dziecko uczęszczało do tych placówek)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 28 czerwca 2020 roku.

Ważne!

Proces legislacyjny ustawy nie jest jeszcze zakończony. Ustawa jest przyjęta przez Sejm i trafiła teraz do Senatu. Mimo niezakończonego procesu legislacji rodzice dzieci mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Wnioski należy składać do:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
  • płatników składek (pracodawców, zleceniodawców).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacano po zakończeniu procesu legislacyjnego ustawy czyli po wejściu jej w życie.

 

Źródło: www.zus.pl