Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji

Najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020:

  • 1 czerwca rozpoczął się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych.
  • do 26 czerwca br. zostało przedłużone kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca 2020, została przedłużona do 26 czerwca br.

O sposobie realizacji zdalnej nauki decyduje dyrektor szkoły lub placówki, przy współpracy z nauczycielami i po uwzględnieniu możliwości uczniów i rodziców. Jednym z narzędzi do wykorzystania podczas zdalnej nauki może być platforma epodreczniki.pl, na której znajdują się bezpłatne, zgodne z podstawa programową materiały dydaktyczne do kształcenia on-line.  

Od 1 czerwca br. możliwe jest organizowanie przez szkoły:

  • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów,
  • zajęć praktycznych dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia,
  • zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów III klas technikum,
  • praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów wszystkich klas technikum.

Egzaminy dla maturzystów rozpoczynają się 8 czerwca 2020, a dla uczniów klas VIII – 16 czerwca 2020. Egzaminy zawodowe, w zależności od formuły odbywać się będą od czerwca do sierpnia 2020.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej