Konkurs na najlepsze zdjęcia młodych ludzi z obszarów wiejskich

Do 31 lipca br. trwa europejski konkurs fotograficzny, którego celem jest pokazanie, w jaki sposób nowe pokolenia w Europie utrzymują się z pracy na wsi, aby spełnić swoje marzenia i ożywić obszary wiejskie. Wspieranie wiejskich marzeń młodych ludzi jest ważne dla odwrócenia tendencji spadkowej na obszarach wiejskich w Europie.

Młodzi ludzie na obszarach wiejskich, a w szczególności młodzi rolnicy, przyczyniają się do dynamizmu obszarów wiejskich i torują drogę do wzmocnienia łańcuchów wartości i dobrobytu na wsi. Wymiana pokoleń jest jednym z warunków wstępnych poprawy konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Europie i stanowi jedno z największych wyzwań, jakie należy podjąć w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Ponieważ ogólnym tematem konkursu jest odnowa pokoleniowa, uczestnicy proszeni są o nadsyłanie zdjęć odzwierciedlających jeden lub więcej z następujących podtematów:

  • Sukcesja gospodarstw rolnych (młodzi ludzie zastępujący swoich rodziców i rodziny);
  • Innowacje i dywersyfikacja na obszarach wiejskich (młodzi ludzie rozwijający nowe produkty, usługi lub po prostu nową dynamikę na obszarach wiejskich);
  • Dostęp do ziemi dla nowych pokoleń;
  • Młodzi przedsiębiorcy;
  • Nowe możliwości zatrudnienia;
  • Nowe umiejętności i zasoby, które mogą stymulować działalność gospodarczą w różnych sektorach (poza rolnictwem);
  • Aspekty wpływające na atrakcyjność obszarów wiejskich dla młodych ludzi;
  • Transfer wiedzy między pokoleniami;
  • Życie w społecznościach wiejskich

Więcej informacji oraz regulamin konkursu TUTAJ  


Źródło: www.ruralization.eu