Kampania "Seniorze - spotkajmy się w sieci!"

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Warszawskim Instytutem Bankowości rozpoczyna kampanię pod hasłem  „Seniorze - spotkajmy się w sieci”. Celem kampanii jest pomoc seniorom w poznaniu internetu i nauczenie jak bezpiecznie z niego korzystać. To ważne szczególnie teraz, kiedy większość czasu spędzają w domach.

Współpraca międzypokoleniowa to nasz cel. Dlatego działania kierowane są nie tylko do seniorów, ale i ich bliskich – dzieci i wnuków. Przygotowane zostaną proste, napisane przystępnym językiem broszury oraz krótkie filmy instruktażowe. Filmów będzie pięć, tyle samo broszur. Główną bohaterką filmów jest ambasadorka kampanii aktorka Barbara Bursztynowicz.

Tematy filmów i broszur zostały dobrane tak, aby najpierw pomóc seniorom poznać możliwe zagrożenia w sieci, a później nauczyć ich jak tych zagrożeń unikać.

Dlatego pierwsze trzy tematy to: bezpieczne korzystanie w sieci z rozrywki i komunikacji oraz bezpieczne załatwianie online różnych spraw, w tym urzędowych. Kolejne dwa tematy dotyczą sposobów na zabezpieczenie swoich danych w sieci, a także unikania konkretnych metod oszustów w internecie.

Filmy wprowadzają do tematyki każdego z poszczególnych zagadnień, a broszury rozwijają i uzupełniają każdy z nich. Dzięki takiemu ujęciu, senior będzie mógł rozpoznać zagrożenie, ale też

Pierwszy film oraz broszura są już dostępne, następne będą ukazywać się co wtorek aż do 24 listopada.

Więcej informacji tutaj

Źródło: http://www.gov.pl