Nabór wniosków w konkursie „Odkryj Swój Skarb”

Narodowe Centrum Kultury nagrodzi najlepsze działania związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem tożsamości lokalnej. Konkurs „Odkryj Swój Skarb” dotyczy już zrealizowanych działań, które podjęte zostały w okresie od 15 marca 2017 do 15 marca 2020 roku. Co istotne, do konkursu można zgłaszać tylko inicjatywy realizowane na obszarach wiejskich oraz w miastach do 30 tys. mieszkańców

Jednym z zadań Narodowego Centrum Kultury jest promocja działań dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego i umacniania tożsamości lokalnej. W związku z jego realizacją Centrum uruchomiło drugą edycję konkursu „Odkryj Swój Skarb”. Za jego pośrednictwem poszukiwane są dobre praktyki, które zostaną zaprezentowane w publikacji „Lokalne Inspiracje – Do dzieła!”.

Regulamin konkursu zawiera wskazówki odnośnie zakresu tematycznego poszukiwanych dobrych praktyk. Mogą to być działania dotyczące:

  • Niematerialnego dziedzictwa kultury, w tym dziedzictwa związanego z kulturą mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych,
  • Materialnego dziedzictwa kultury stworzonego przez człowieka,
  • Dziedzictwa przyrodniczego.
  • Edukacji w zakresie odpowiedzialności obywatelskiej.

W konkursie nagrodzonych zostanie 20 inicjatyw lokalnych, a łączna pula nagród wyniesie do 20 tys. zł. Formuła konkursu jest otwarta – zgłoszenia mogą przesyłać zarówno osoby fizyczne, osoby prawne i grupy nieformalne. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane do 5 listopada 2020 roku. Jego rozstrzygnięcie nastąpi 18 grudnia bieżącego roku.

Regulamin II edycji konkursu „Odkryj swój skarb” TUTAJ

źródło: www.nck.gov.pl