Konkurs "Moja SMART wieś - IDEA i FAKT"

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Partner KSOW)organizuje konkurs pt. „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT", w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Idea smart villages (inteligentnych wsi) sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która powinna inspirować do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich.

Konkurs na opis pomysłów i zrealizowanych inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom. Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia, zgodnie z ideą smart villages. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby fizyczne i podmioty (osoby prawne), bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, którym bliskie są problemy obszarów wiejskich. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie konkursu.

Praca może mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami (w tym zdjęciami poglądowymi), rysunkami, infografiką lub filmem - w zależności od części, do której zgłaszana jest praca. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca2021 roku.

Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali.


Więcej informacji:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia

Oświadczenie przeniesienia praw autorskich

Polityka prywatności

Plakat konkursu

 

Źródło: IRWIRPAN