„Moja sytuacja w czasie koronawirusa” – zaproszenie do udziału w badaniu

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, szuka odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na życie rodzinne, zawodowe, społeczne. Instytut kieruje do mieszkańców wsi zaproszenie do udziału w trzecim, już ostatnim, etapie badań i podzielenie się swoimi doświadczeniami.

Badanie sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności wiejskiej na tle mieszkańców miast prowadzone jest w ramach operacji pt. „Moja sytuacja w okresie koronawirusa”, realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział Warszawa.

Głównym celem badania jest zebranie opinii osób na temat ich dotychczasowych oraz przyszłych dochodów, stabilności ich miejsca pracy, zmian w zakresie konsumpcji oraz przyjmowanych postaw, a także przewidywań przeobrażeń, które zajdą na rynku pracy, zmian preferencji zakupowych konsumentów żywności w zakresie asortymentu zakupów oraz dostępności towarów, a także szans czy zagrożeń dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Badanie pozwoli określić, jak zmienia się sytuacja gospodarstw w zakresie ubóstwa oraz warunków życia, a także sposobu wydatkowania środków, zarówno w badanych gospodarstwach domowych, jak i ich otoczeniu.

Ankieta III etapu badań jest dostępna jeszcze do końca września br.: TUTAJ
Wypełnienie ankiety nie przekracza 5-7 minut.

Raporty z wcześniejszych etapów badań dostępne są na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN:
I etap TUTAJ
II etap TUTAJ

 Wyniki badania oraz wnioski i rekomendacje przyczynią się do zidentyfikowania potrzeb, zagrożeń, czy zmian w funkcjonowaniu mieszkańców obszarów wiejskich, w tym rolników, a także będą mogły być wykorzystane do opracowania rozwiązań przeciwdziałających skutkom COVID-19 na obszarach wiejskich, co jest szczególnie ważne w kontekście przyjmowanych polityk szczegółowych państwa, w tym MRiRW.

Źródło: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich www.ksow.pl