Konkurs „Kuma kumie pomóc umie!” rozstrzygnięty

Celem konkursu pn. „Kuma kumie pomóc umie! Solidarni w zdrowiu i chorobie” zorganizowanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi  było udokumentowanie wzajemnej pomocy na obszarach wiejskich w czasie pandemii.  

Konkurs polegał na zgłoszeniu fotografii dokumentujących pomoc wzajemną  mieszkańców wsi w okresie walki z epidemią i jej skutkami wraz z opisem podejmowanych działań.

Najlepsze okazały się i zostały nagrodzone Koła Gospodyń Wiejskich:

  • KGW w Warence - 1. Miejsce za wykonanie fotokolażu oraz świadczenie stałej pomocy sąsiedzkiej osobom starszym.
  • KGW Nowe Bystre - Miejsce za wykonanie fotografii oraz dzielenie się własnymi produktami.
  • KGW Dłużec - Miejsce za dobrą organizację oraz wielowymiarową pomoc świadczoną sąsiadom i instytucjom w regionie.

Pełny opis nagrodzonych inicjatyw TUTAJ

 

Źródło: www. nikidw.edu.pl