Konkurs „Kuma kumie pomóc umie!”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs fotograficzny pn. „Kuma kumie pomóc umie! Solidarni w zdrowiu i chorobie”. Celem konkursu jest udokumentowanie wzajemnej pomocy na obszarach wiejskich w czasie pandemii.

Konkurs polega na zgłoszeniu fotografii dokumentujących pomoc wzajemną  mieszkańców wsi w okresie walki z epidemią i jej skutkami wraz z opisem podejmowanych działań.

 Konkurs ma charakter otwarty, bezpłatny i dobrowolny.
• Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie.
• Uczestnik może zgłosić 1 fotografię.

Ocenie będą podlegać: wpisanie się fotografii w cele konkursu oraz jakość i estetyka zdjęcia.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody pieniężne.
Termin zgłoszeń upływa 14 czerwca 2020 r.

Regulamin konkursu: TUTAJ

Źródło: www.nikidw.edu.pl