Kupuj świadomie - Produkt polski

Wybierając żywność z oznaczeniem „PRODUKT POLSKI”, konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Wybór tych produktów przyczynia się do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.

Od kwietnia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa kontynuuje ogólnopolską kampanię informacyjną „Kupuj świadomie - Produkt polski”.

Kampania ma na celu kształtowanie postawy patriotyzmu konsumenckiego, zwiększenie świadomości konsumenckiej Polaków i zachęcenie ich do kupowania krajowych produktów spożywczych. Jest to szczególnie ważne w tak trudnym czasie jak pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która ma wpływ na sytuację ekonomiczną i gospodarczą w naszym kraju.

Wybieranie polskich produktów to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców, czyli praca dla nich, przychody i zyski firm działających w Polsce oraz podatki wspierające lokalne budżety. Jest to priorytet dla przyszłości polskiego rolnictwa i funkcjonowania gospodarki.

„Twój wybór ma znaczenie!”

Więcej informacji: TUTAJ

Źródło: www.polskasmakuje.pl