Internet w dobie pandemii drogą do sukcesu organizacji i własnej działalności

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło konkurs ofert na dofinansowanie  w 2022 roku realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki. Wśród beneficjentów znalazła się Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne’ z projektem  pn."Internet w dobie pandemii drogą do sukcesu organizacji i własnej działalności". Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.

Celem projektu jest dostosowanie metod świadczenia usług turystycznych do nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19 - rozwój kompetencji cyfrowych, w tym automatyzacji procesów oraz umiejętności tworzenia nowych procesów świadczenia usług turystycznych z wykorzystaniem Internetu i zarządzania sieciowego.         

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie szkoleń, w których uczestnicy będą mogli nabyć umiejętności w zakresie korzystania z zasobów i usług sieci komputerowych w komunikacji z innymi użytkownikami, w tym do przesyłania danych.

Bieżące informacje o projekcie będą zamieszczane sukcesywnie TUTAJ 


Źródło: PFTW”GG”