Poradnik „Odpoczywaj na wsi bezpiecznie”

Bezpieczeństwo w agroturystyce to zawsze wymóg nadrzędny, ale w czasach pandemii nabiera jeszcze większej rangi. Dla kwaterodawców wyzwaniem jest, by umiejętnie pogodzić gwarancję komfortu wypoczynku z wszystkimi wytycznymi, które zmieniają się tak, jak zmienia się sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie. Wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie  opracowało Poradnik dla podmiotów świadczących usługi zakwaterowania w gospodarstwach wiejskich.

W publikacji omówione zostały następujące zagadnienia:

  • Podstawowe wymogi bezpieczeństwa dla obiektów wynajmowanych turystom
  • Bezpieczeństwo żywności i żywienia w obiektach turystyki wiejskiej
  • Podwyższone standardy jakości i bezpieczeństwa w dobrowolnej Kategoryzacji

Wiejskiej Bazy Noclegowej

  • Szczególne zasady bezpieczeństwa sanitarnego w czasie epidemii i klęsk żywiołowych
  • Ubezpieczenia, gwarancje i ochrona praw konsumenta
  • Dobre praktyki w zakresie funkcjonowania obiektów turystyki wiejskiej

w dobie pandemii

Publikacja została opracowana w ramach operacji pn. „Odpoczywaj na wsi bezpiecznie” realizowanej z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. 

Publikacja jest dostępna do pobrania na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie www.cdr.gov.pl/krakow w zakładce ‘wydawnictwa’.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020