Rekomendacje sanitarne dla Informacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna i Zarząd Forum Informacji Turystycznej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowały rekomendowane regulaminy pracy w certyfikowanych centrach i punktach informacji turystycznej, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz wytyczne dla ich klientów i turystów.

Rekomendowany regulamin pracy w punktach informacji turystycznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 obejmuje wytyczne dla pracowników punktów informacji turystycznej, wytyczne dla pracodawców i procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika punktu informacji turystycznej zakażenia koronawirusem.
Wśród specyficznych rekomendacji w regulaminie znalazło, się na przykład zalecenie by tradycyjne pokazywanie miejsc na mapie palcem zastąpić wyświetlaniem na ekranach lub za pośrednictwem lasera.

Pełny regulamin TUTAJ


Źródło: Polska Organizacja Turystyczna