Wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w najbliższe wakacje będzie możliwa w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Aby ograniczać ryzyko zakażenia COVID-1 9wśród uczestników wypoczynku oraz kadry, Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne sanitarne. 

Wytyczne zostały one podzielone na cztery części:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas wypoczynku. 
  • Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku. 
  • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.
  • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

Pełny tekst wytycznych do porania TUTAJ 


Źródło: www.gov.pl