Wytyczne dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

W związku ze wznowieniem z dniem 4 maja 2020 roku w Polsce działalności obiektów noclegowych Główny Inspektor Sanitarny kieruje do podmiotów prowadzących wiejską bazę noclegową szczegółowe wytyczne dotyczące świadczenia usług hotelarskich w czasie epidemii.

Opracowane na wniosek Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” wytyczne GIS mają na celu:

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla gości/klientów obiektów turystyki wiejskiej.
  2. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego osób prowadzących obiekty turystki wiejskiej (rolnik, przedsiębiorca, osoba fizyczna).
  3. Ograniczenie kontaktów fizycznych na terenie obiektów turystyki wiejskiej w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.
  4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na pięć części:

  • Zasady ogólne w obiektach turystyki wiejskiej,
  • Obiekty turystyki wiejskiej, w tym przestrzeń komunikacyjna i usługi,
  • Bezpieczeństwo zdrowotne osób prowadzących obiekty turystki wiejskiej,
  • Strefa gastronomiczna,
  • Procedury postępowania w przypadku wykrycia osoby posiadającej symptomy zakażenia.

 Pełny tekst wytycznych do pobrania TUTAJ