Funkcjonowanie obiektów zakwaterowania w okresie epidemii COVID – wytyczne

Od 4 maja 2020 przywrócone zostaje w Polsce funkcjonowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie, jednak konieczne będzie zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS wydało w tej sprawie wytyczne.

Wytyczne zostały opracowane w trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników hoteli i innych podmiotów oferujących miejsca noclegowe oraz gości takich obiektów.  
Ich przestrzeganie pozwoli na minimalizowanie ryzyka zakażenia personelu, gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.

Wytyczne składają się z czterech części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi.
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

W zaleceniach uwzględniono wdrożenie procedur umożliwiających zachowanie wymaganego dystansu społecznego,  ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu w danym przedziale czasowym, wykluczenie zagrożeń związanych ze sprzętem lub charakterem usług dodatkowych, zapewnienie ochrony indywidualnej i wielu innych.

Warto się z nimi zapoznać i przestrzegać by eliminować ryzyko zakażenia.

Zobacz więcej: TUTAJ