Wytyczne dla organizatorów szkoleń i konferencji

Wiele gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej to chętnie uczęszczane miejsca organizacji szkoleń, konferencji czy spotkań biznesowych. Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne obowiązujące organizatorów tych wydarzeń w okresie epidemii. 

Wdrażane procedury sanitarne mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników wydarzeń szkoleniowych oraz pracowników i dostawców obsługujących dane wydarzenie.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom / pracownikom obsługi/dostawcom wydarzenia/spotkania
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi wydarzenia/ spotkania
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia/spotkania zakażenia koronawirusem

 

Przygotowanie obiektu do przyjęcia grupy uczestników szkolenia musi uwzględniać między innymi układ przestrzenny zapewniający minimum 2 metry  fizycznej odległości między uczestnikami spotkania oraz uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca przez uczestnika – wszystkie stanowiska, krzesła i inne miejsca muszą być specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby a strefy przemieszczania wyraźnie wydzielone i oznakowane. Powierzchnia obiektu limituje zatem liczbę uczestników, która dodatkowo podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów o zgromadzeniach w czasie epidemii.

Pełne wytyczne dostępne TUTAJ