Gospodarstwo agroturystyczne w reżimie sanitarnym

Stosowanie przez obiekty agroturystyczne wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego na czas stanu epidemicznego to przedmiot wideo-szkolenia zorganizowanego przez Polską Organizację Turystyczną przy współpracy z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Szkolenie, dotyczące  praktycznych zagadnień prowadzenia działalności turystycznej na wsi w trakcie epidemii COVID-19 było prowadzone w dniu  9 czerwca 2020 roku przez dr Pawła Grzesiowskiego – immunologa, eksperta do spraw zakażeń. Spotkanie rozpoczęło cykl webinariów dla branży turystycznej organizowanej przez POT w ramach inicjatywy „Odpoczywaj w Polsce bezpiecznie”.

Podstawą szkolenia były wytyczne dla funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, o których pisaliśmy TUTAJ oraz powiązane wytyczne GIS dla innych branż turystycznych. Ekspert przedstawił ogólną sytuację dotyczącą świadczenia usług turystycznych w okresie epidemii oraz odpowiadał na zgłoszone pytania szczegółowe.

Szczególna uwaga została zwrócona na znaczenie zachowania reżimu sanitarnego dla bezpieczeństwa zdrowotnego gości oraz gospodarzy, jak również w aspekcie zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu zakażenia podczas pobytu w gospodarstwie.

Pełny zapis audio video ze szkolenia jest dostępny TUTAJ