Komunikatory internetowe w agroturystyce

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" organizuje szkolenie pt. „Komunikatory internetowe w dobie pandemii drogą do sukcesu organizacji i własnej działalności”, które odbędzie się w dniach 24 - 26 maja 2022 roku w województwie pomorskim. Szkolenie skierowane jest dla członków stowarzyszeń agroturystycznych zrzeszonych w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Czytaj więcej: Komunikatory internetowe w agroturystyce

Internet w dobie pandemii drogą do sukcesu organizacji i własnej działalności

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło konkurs ofert na dofinansowanie  w 2022 roku realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki. Wśród beneficjentów znalazła się Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne’ z projektem  pn."Internet w dobie pandemii drogą do sukcesu organizacji i własnej działalności". Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.

Czytaj więcej: Internet w dobie pandemii drogą do sukcesu organizacji i własnej działalności

Turystyka wiejska bez tajemnic

Właściciele gospodarstw agroturystycznych mogą w dobie pandemii COVID liczyć na bieżące wsparcie Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.  We współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Federacja uruchomiła portal internetowy „Turystyka wiejska bez tajemnic”,  który obejmuje informacje dotyczące zróżnicowanych aspektów związanych z prowadzeniem turystyki na obszarach wiejskiej. Portal jest dostępny pod adresem www.odpoczywajnawsi.pl/wiedza.

Czytaj więcej: Turystyka wiejska bez tajemnic

Poradnik „Odpoczywaj na wsi bezpiecznie”

Bezpieczeństwo w agroturystyce to zawsze wymóg nadrzędny, ale w czasach pandemii nabiera jeszcze większej rangi. Dla kwaterodawców wyzwaniem jest, by umiejętnie pogodzić gwarancję komfortu wypoczynku z wszystkimi wytycznymi, które zmieniają się tak, jak zmienia się sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie. Wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie  opracowało Poradnik dla podmiotów świadczących usługi zakwaterowania w gospodarstwach wiejskich.

Czytaj więcej: Poradnik „Odpoczywaj na wsi bezpiecznie”