Wytyczne dla muzeów, bibliotek oraz organizatorów wydarzeń kulturalnych – aktualizacja

Możliwość zwiedzania grupowego w muzeach a także wprowadzenie szczególnych zasad dla bibliotek oraz organizatorów imprez w strefach żółtej i czerwonej - to tylko niektóre zmiany w zaktualizowanych wytycznych dla instytucji kultury oraz wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Aktualizacji wytycznych przyświeca ograniczenie do minimum ryzyka zachorowania przy zachowaniu aktywności zawodowej i podczas korzystania z oferty kulturalnej.

Czytaj więcej: Wytyczne dla muzeów, bibliotek oraz organizatorów wydarzeń kulturalnych – aktualizacja