Wsparcie dla branży turystycznej dotkniętej nowymi obostrzeniami

20 listopada 2020 Sejm RP przyjął ustawę dotyczącą pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej.  Pakiet ma pomóc  firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa, w tym branży turystycznej.  

Kluczowe rozwiązania tarczy branżowej dla branży turystycznej to: 

  • Dodatkowe postojowe (maksymalnie trzy razy) dla organizatorów turystyki oraz gestorów obiektów hotelarskich, przy spadku przychodu uzyskanego w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. 
  • Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 dla PKD 79.90.C, czyli pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej. Pod wskazanym kodem działają np. agenci IATA zajmujący się sprzedażą biletów lotniczych. 
  • Jednorazowe postojowe dla PKD 79.90.C, czyli pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej. Pod kodem tym działają np. agenci IATA, którzy zajmują się sprzedażą biletów lotniczych. 
  • Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 dla PKD 93.19.Z, czyli pozostałej działalności związanej ze sportem, która obejmuje także działalność przewodników górskich.
  • Jednorazowe p
  • ostojowe dla PKD 93.19.Z, czyli pozostałej działalności związanej ze sportem, która obejmuje także działalność przewodników górskich.
  • Przedłużenie przyznanej pomocy w postaci zwolnienia z ZUS oraz świadczenia postojowego na drodze rozporządzenia ułatwi przyznanie kolejnego wsparcia dla branży turystycznej. 

Ustawa został przekazana do Senatu do dalszej procedury.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii