Tarcza turystyczna

Tarcza turystyczna to efekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Kluczowe rozwiązania pomocowe dotyczą preferencyjnych pożyczek, utworzenia specjalnego funduszu, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów za odwołane imprezy turystyczne oraz  postojowe i zawieszenie składek ZUS dla całej branży turystycznej.

Uchwalona  w marcu br. ustawa ustanawiała możliwość oferowania voucherów klientom odwołanych imprez turystycznych lub zwrot pieniędzy po skutecznym rozwiązaniu umowy w ciągu 180 dni. Jednak mimo rządowej pomocy firmy turystyczne nadal przechodzą duże trudności, stąd konieczność wprowadzenia kolejnych rozwiązań. W skład  tarczy turystycznej podpisanej przez Prezydenta RP 22.09.2020, wchodzą: 

  • Turystyczny Fundusz Zwrotów zwracający turystom pieniądze za odwołane imprezy turystyczne w związku z COVID-19. Fundusz będzie miał 30 dni na weryfikację złożonych dokumentów, a w przypadku ich pozytywnej oceny wypłaci pieniądze w ciągu 14 dni.

Aby skorzystać z TFZ, organizator turystyki będzie ponosić następujące opłaty: 7,5%wnioskowanej kwoty, wpłaconej z własnych środków na poczet przyszłego Turystycznego Funduszu Pomocowego oraz 2,5% wniesione jako bezzwrotna opłata. Turysta otrzyma pieniądze z TFZ pod warunkiem, że złoży do UFG wniosek o wypłatę środków poniesionych na odwołaną imprezę turystyczną.

Przepis obowiązuje od 1.10.2020

  • Turystyczny Fundusz Pomocowy gromadzący pieniądze na zwroty za imprezy turystyczne, które się nie odbędą w przyszłości z powodu innych sytuacji kryzysowych. 

Przepis wejdzie w życie od 1.01.2021

  • Dodatkowe postojowe i zwolnienia z ZUS dla wskazanych działalności w obszarze turystyki.

Przepis obejmuje przewoźników autokarowych, osoby prowadzące działalność kulturalną i artystyczną, gestorów bazy hotelowej a także agentów turystycznych, pilotów i przewoźników turystycznych, którzy wcześniej nie mogli skorzystać ze wsparcia m.in. w związku z sezonowością ich pracy i zawieszeniem działalności. Warunkiem udzielenia pomocy będzie w większości przypadków wykazanie spadku obrotów o co najmniej 75%

Przepis obowiązuje od 15.10.2020.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1639