Korzystniejsze warunki pożyczek w ramach projektu ‘Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka’

MŚP branży turystycznej i okołoturystycznej działający na obszarze Polski Wschodniej mogą ubiegać się o korzystniejsze warunki ‘Pożyczek na rozwój turystyki’.   

Wsparcie dotyczy mikro-, małych i  średnich przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą w zakresie turystyki na obszarze województw  lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Ułatwienia obejmują między innymi 6-miesieczne wakacje kredytowe, przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie, możliwość obniżenia oprocentowania i brak wymogu wkładu własnego. Ponadto pożyczka może być w całości wykorzystana na wydatki związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. 

Długoletni projekt  ‘Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka’ jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Więcej informacji:TUTAJ

Źródło: www.bgk.pl