180 dni odroczenia zwrotu wpłat lub vouchery za usługi turystyczne niewykonane z powodu epidemii

Wprowadzone w ramach Tarczy antykryzysowej  mechanizmy ochrony rynku organizatorów turystyki przed skutkami zatrzymania ruchu turystycznego w wyniku pandemii  COVID-19 obejmują turystykę wiejską i agroturystykę.

Zawieszenie działalności obiektów hotelarskich  i odwołanie imprez turystycznych  w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-10 wiąże się dla branży turystycznej z koniecznością rozwiązania zawartych wcześniej umów i zwrotu wpłat za niewykonane usługi dla klientów. Brak bieżących dochodów nastręcza wielu operatorom turystycznym problemów z wywiązaniem się z obowiązków finansowych wobec swoich niedoszłych klientów.

W związku z tym, w przepisach, które  weszły  w życie 1 kwietnia 2020 wydłużono okres na zwrot pieniędzy za odwołane usługi turystyczne do 180 dni od rozwiązania umowy. Przepis dotyczy także przedsiębiorców lub rolników świadczących usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz odnosi się do organizatorów turystyki i klientów, którzy zawarli umowy o imprezę turystyczną (w myśl ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych).

Przepisy przewidują ponadto możliwość zastąpienia - za zgodą klienta - zwrotu środków finansowych przez voucher o co najmniej tej samej wartości  na realizację usługi turystycznej w przyszłości.  Voucher ma uprawniać do skorzystania z usługi w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć   usługa czy impreza turystyczna odwołana z powodu epidemii.  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw