Konkurs „Bezpieczna kwatera”

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "GG" na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje konkurs pt. Bezpieczna kwatera.  Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. Oceniane będą wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań prozdrowotnych turystów.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie zgłoszenia wraz z materiałami wizualnymi (np. zdjęcia, filmy) za pośrednictwem Internetu. Zgłoszone obiekty zostaną ocenione przez Jury Konkursu oraz w głosowaniu internautów. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej konferencji. Dodatkowo jedną z form gratyfikacji jest pakiet promocyjny obiektu na stronie internetowej kampanii „Odpoczywaj Na Wsi”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu „Bezpieczna kwatera” TUTAJ

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie